కొన్ని ఉపయుక్త తెలుగు – ఇంగ్లీష్ పదాలు

ప్రస్తుతం మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం లో విద్యాబోధన నడుస్తుంది. తల్లితండ్రులకు మన ఇంటిలో ఉండే ప్రతి వస్తువుల పేర్లు ఇంగ్లీషులో తెలిసి ఉండాలి. అందుకే ఈ క్రింద ఇచ్చిన పదాలు తెలుసుకుంటే పిల్లలకు వస్తువుల పేర్లను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పవచ్చు.                                 

 *Names of  Spices :*

1.  cumin seeds –  జీలకర్ర 

2.  Turmeric –       పసుపు 3.  Cinnamon –     దాల్చిన 4.  Coriander leaves – కొత్తిమీర 

5.  Clove – లవంగం 6.  Black Mustard seeds – ఆవాలు 7.  Blackpepper – మిరియాలు

8.  Bayleaves –.    బిరియానీ ఆకు9.  Cardamom –.  యాలకులు 10.Fenugreek –.    మెంతులు

11.Asafoetida –.    ఇంగువ 12.Fennel seeds –.సోపు గింజలు13.Curry leaves —. కరివేపాకు 

14.Poppy seeds —. గసగసాల 15.Sesame seeds – నువ్వులు16.Watermelon    —  పుచ్చకాయ

17. Dry mango powder –  మామిడి పొడి18.Carom seeds —  వాము19.Garlic –.     వెల్లుల్లి

20. Nutmeg — జాజికాయ21.Camphor –కర్పూరం22.Saffron –.  కుంకుమపువ్వ

23.Mace –. జాపత్రి 24.Wailong —  మరాఠిమొగ్గ 25.Basil —  తులసి 26.Sandal —     చందనం

27.Soap nuts – కుంకుడు 28.Betal nuts – వక్కలు 29.Dried ginger – శొంఠి 30.Sago –.     సగ్గు బియ్యం

31.Jaggery — బెల్లం 32.Mint —.     పుదీన 33.Coriander Seeds — ధనియాలు

34.Almond —  బాదం35.Cashew –. జీడిపప్పు.

*Names of Vegetable*

1.  Sweet potato  –  చిలకడదుంప

2.  Onions –  ఉల్లి పాయలు

3.  Yam –.     కంద గడ్డ

4.  Brinjal –.   వంకాయ

5.  Cucumber – దోసకాయ

6.  Drumstick – మునగకాయ

7.  Pumpkin/Squash –  గుమ్మడికాయ

8.  Mustard greens –.   ఆవ ఆకులు

9.  Peppermint leaves- మిరియాల ఆకులు

10.BitterGourd – కాకరకాయ

11.BottleGourd – సొరకాయ

12.Ridge Gourd – బీరకాయ

13.SnakeGourd – పొట్లకాయ

14.Soft Gourd -.   దొండకాయ

15. Colocasia roots – చేమదుంప, చేమగడ్డ

16.Turnip-వోక

17.Broccoli – ఆకుపచ్చ కోసుపువ్వు, బ్రోకోలి

18.Chilli —          మిరపకాయ

19.Lady’s finger-బెండకాయ

20.Aloo. —-.        ఉర్లగడ్డ.

*Names of dry fruits:*

1.  Almond Nut. —   బాదం 

2.  Apricot dried — ఎండిన      సీమ బాదం/ జల్లారు పండు

 3.  Betel-nut —  తమలపాకుల గింజ 

4.  Cashew nut –. జీడి పప్పు 

5.  Chestnut –.      చెస్ట్నట్

6.  Coconut  –.      కొబ్బరి 

7.  Cudpahnut  –.  సార పలుకులు

 8.  Currant  –.        ఎండుద్రాక్ష

 9.  Dates Dried  —  ఎండు ఖర్జూరం

10.Fig –.  అత్తి పండ్లు 

11.Groundnuts, Peanuts – వేరుశెనగ  పప్పు

12.Pine Nuts – చిల్గోజా, పైన్ కాయలు 

13.Pistachio Nut – పిస్తా 

14.Walnuts –  అక్రోటుకాయ

.*ధాన్యాలు, పిండ్లు మరియు పప్పుల పేర్లు -:*

1.  Barley -.  బార్లీ

2.  Buckwheat — కుట్టు, దానా

3.  Chickpeas —  ముడిశెనగలు

4.  Cracked wheat- గోోధుమ రవ్వ

5.  Cream of wheat / semolina – సెమోలినా

6.  Flour —. పిండి 

7.  Chickpea flour —   శనగ పిండి

8.  Pastry flour –.       మైదా పిండి

9.  Garbanzo beans – ముడిశెనగలు

10.Red gram –.   కందులు

11.Green gram — పెసలు

12.Blackgram –.  మినుము

13.Bengal gram – శనగలు

14.Horsegram –.  ఉలవలు

15.maize –.           మొక్కజొన్న

16.Pearl millet -.   సజ్జలు

17.Beaten paddy- అటుకులు

18.Rice –.       బియ్యం

19.Sorghum – జొన్న

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s