అంధకారం కావాలి


అంధకారం కావాలి అంధకారం…..
ఏ వెలుగులు సోకనట్టి అంధకారం
ఏ కిరణమూ ప్రసరించనట్టి అంధకారం

సంపూర్ణపు అంధకారం కావాలి.
నిబిడాంధకారం కావాలి.

ఏ అలజడికి ఆదరని,
ఏ చిరుకాంతులకు చెదరని,

సంపూర్ణపు అంధకారం కావాలి

మది, ప్రకృతి తో లయించేంత అంధకారం
బుద్ధి ఏ రకమైన సంబంధమూ ఏర్పర్చుకోలేని అంధకారం….
ఏ భయాలూ దరిచేరని అంధకారం…

ఆస్పష్ట రేఖలు, రూపులూ, ధ్వనులూ, కల్పనలు….. అన్నీ అస్తిత్వం కోల్పోయేంతటి అంధకారం కావాలి….

ఏ భావనాత్మక సూర్యుడూ
ఉదయించలేనంత అంధకారం కావాలి
అంధకారం కావాలి

ప్రశాంతతను మించినదేదో ఈ అంధకారం లో కావాలి.
నిర్భావావరణాని కన్నా గొప్పదేదో ఈ అంధకారం లో కావాలి.
….
కావాలి…
ఇప్పుడు మనస్సుకు అలాంటి అంధకారమే కావాలి… • అవినీతి – పార్ట్ 2
  అవినీతి ఎందువల్ల, ఎవరివాళ్ళ ఉత్ప్రేరితమవుతుంది.. అనే అంశాలను ఈ వ్యాసం లో చర్చిస్తున్నాం. దీనిని పెంచి పోషించే అవసరం ఎవరికుంది..? ఎందుకుంది..? మనం ఏం తెలుసుకోవాలి.. దీన్ని అంతమొందించాలంటే.. ఎలాంటి అడుగులేయాలి…. More
 • ప్రాతః స్మరణీయుడు బాబాసాహెబ్ భీమ్ రావు అంబేద్కర్.
  భారతదేశం లోని బడుగు బలహీన వర్గాల శ్రేయస్సు కోసం ఆహారహమూ శ్రమించి, జీవితాన్ని ధారపోసిన మహనీయుడు అంబేద్కర్. More
 • 75 సం|| భారత ఆర్థిక & దౌత్య చరిత్ర (సంక్షిప్తంగా)
  భారత దేశ ఆర్థిక చరిత్రలో మైలు రాళ్లనదగ్గ ఘటన వెనక ఉన్న ఒత్తిడులు & నిజాలు. సరైన దృక్పథంలో చరిత్రను పట్టి చూపించే వ్యాసం. More
 • జతిన్ బాఘా
  జతిన్ బాఘా భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం లో అద్భుత పోరాట పటిమను చూపించి ప్రాణత్యాగం చేసిన మహనీయుడు, దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియాలనే ఈ ప్రయత్నం…..More
 • ఉద్ధం సింగ్
  దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి, నిజమైన దేశభక్తుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియజేయాలని ఈ ప్రయత్నం…..More
 • దయలేని గడియారం
  సాంకేతికతతో తనను తాను బంధించుకున్న మానవుడికి, సంపాదన కోర్కెలతో తనను తాను ఉరి వేసుకుంటున్న మానవుడికి, కాలం అనే గడియారం లో ఎలా ఇరుక్కు పోయాడో తెలియడం లేదు… More

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s