మౌనం

శ్వేత కాంతి విడిపోయి హరివిల్లుగా మారినట్టు
ధ్వానాలను గుదిగుచ్చిన చిరుహారం నా మౌనం

అంతర్లీన వాయులీనం నా మౌనం
నమక చమకాల ఢమరుకం నా మౌనం

ఉగ్ర నరసిహుడి భీకర గర్జన నా మౌనం
మన్మధుడిని దగ్ధం చేసిన నిటలాక్షాగ్ని నా మౌనం

రాముడి ధనుష్ఠంకారం నా మౌనం
గజాననుడి ఘీంకారం నా మౌనం

అంతరాళ ప్రయాణపు అంతరంగానికి అందనిది
ఊహలకు దొరకకుండా మూర్తీభవించినది

నా మౌనం కర్ణభేది
నా మౌనం శబ్ధాంబుధి
నా మౌనం స్వప్నావస్తావధి
నా మౌనం నిర్వికల్ప స్థితి సారథి
నా మౌనం భావనల సమాధి
నా మౌనం పరమాత్ముడి సన్నిధి

 • అవినీతి – పార్ట్ 2
  అవినీతి ఎందువల్ల, ఎవరివాళ్ళ ఉత్ప్రేరితమవుతుంది.. అనే అంశాలను ఈ వ్యాసం లో చర్చిస్తున్నాం. దీనిని పెంచి పోషించే అవసరం ఎవరికుంది..? ఎందుకుంది..? మనం ఏం తెలుసుకోవాలి.. దీన్ని అంతమొందించాలంటే.. ఎలాంటి అడుగులేయాలి…. More
 • ప్రాతః స్మరణీయుడు బాబాసాహెబ్ భీమ్ రావు అంబేద్కర్.
  భారతదేశం లోని బడుగు బలహీన వర్గాల శ్రేయస్సు కోసం ఆహారహమూ శ్రమించి, జీవితాన్ని ధారపోసిన మహనీయుడు అంబేద్కర్. More
 • 75 సం|| భారత ఆర్థిక & దౌత్య చరిత్ర (సంక్షిప్తంగా)
  భారత దేశ ఆర్థిక చరిత్రలో మైలు రాళ్లనదగ్గ ఘటన వెనక ఉన్న ఒత్తిడులు & నిజాలు. సరైన దృక్పథంలో చరిత్రను పట్టి చూపించే వ్యాసం. More
 • జతిన్ బాఘా
  జతిన్ బాఘా భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం లో అద్భుత పోరాట పటిమను చూపించి ప్రాణత్యాగం చేసిన మహనీయుడు, దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియాలనే ఈ ప్రయత్నం…..More
 • ఉద్ధం సింగ్
  దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి, నిజమైన దేశభక్తుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియజేయాలని ఈ ప్రయత్నం…..More

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s