భారత్ నిలచింది

భారత్ నిలిచింది జయ గీతిక పాడింది నడకలు నేర్పింది మోక్ష పదమును చూపింది. ……………………………… ||భారత్ నిలిచింది || విషపునాగును తాడుగా చేసి, కొండను తెచ్చి కవ్వము జేసి, పాల సంద్రమును చిలికినప్పుడే… హాలాహలము భరించినప్పుడే అమృతమొచ్చింది… దైవత్వమ్మును తెచ్చింది ……………………………………… ||భారత్ నిలిచింది || గుండుకు గుండెను అడ్డుపెట్టితే దేహముపై లాఠీలు ఆడితే ఉరికొయ్యల ఉయ్యాలలూగితే… అహింసతో నిటలాగ్నిరేపితే స్వతంత్రమొచ్చింది మనకు స్వరాజ్యమొచ్చింది. ……………………………………… ||భారత్ నిలిచింది || యుద్ధపిపాసులు, బద్ధ విరోధులు ప్రజలందరిలో అశాంతి…More

క్రిప్టో కరెన్సీ : కథా కమామీషు

క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రస్తుతం ఎన్నో దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. దీన్ని ఒక అవకాశం గా చూస్తున్నవాళ్ళు, దీన్ని బూచిగా చూపిస్తున్న వాళ్ళు, దీని ప్రభావం తో సాంప్రదాయ ఆర్థిక సిద్దాంతాలు కూడా మళ్ళీ వ్రాసుకోవాల్సిన అగమ్యగోచర పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి.More