అవినీతి – పార్ట్ 2

అవినీతి ఎందువల్ల, ఎవరివాళ్ళ ఉత్ప్రేరితమవుతుంది.. అనే అంశాలను ఈ వ్యాసం లో చర్చిస్తున్నాం. దీనిని పెంచి పోషించే అవసరం ఎవరికుంది..? ఎందుకుంది..? మనం ఏం తెలుసుకోవాలి.. దీన్ని అంతమొందించాలంటే.. ఎలాంటి అడుగులేయాలి…. More

దయలేని గడియారం

సాంకేతికతతో తనను తాను బంధించుకున్న మానవుడికి, సంపాదన కోర్కెలతో తనను తాను ఉరి వేసుకుంటున్న మానవుడికి, కాలం అనే గడియారం లో ఎలా ఇరుక్కు పోయాడో తెలియడం లేదు… More

మా స్కూలు

పాఠశాల-పార్లమెంటు ఈ రెండు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. దేవాలయాల వలె పవిత్రమైనవి. కానీ ఈ రెండింటినీ నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డ పరిస్తితులలో వ్రాసుకున్న కవితMore

యుద్ధం – జీవనం

మారిన దేశ కాల పరిస్తితులలో తన ధర్మాన్ని రక్షించుకునేందుకు తపన పడుతున్న వీరుడి అంతరంగం More

రైలు-బతుకు

చుకు చుకు చుకు చుకు తిరిగెర తిరిగెర జీవన చక్రం దేశీ బతుకుల సజీవ చిత్రం || చుకు చుకు || సీటుకోసమే దేవులాటలు సీటు దొరకక పీకులాటలు దొరికిన వెంటనే పక్కవాడితో సర్దుబాటుకై వాదులాటలు || చుకు చుకు || రణగొణ ధ్వనులు, గడబిడ సడులు దడ దడ లాడే రైలు అడుగులు మెతుకుల కోసం పరిగెడు బతుకులు బతుకుల నిండా అతుకుల గతుకులు || చుకు చుకు || టిప్పుటాపుగా సూటుబూటుతో కిటికీ పక్కన…More

భారత్ నిలచింది

భారత్ నిలిచింది జయ గీతిక పాడింది నడకలు నేర్పింది మోక్ష పదమును చూపింది. ……………………………… ||భారత్ నిలిచింది || విషపునాగును తాడుగా చేసి, కొండను తెచ్చి కవ్వము జేసి, పాల సంద్రమును చిలికినప్పుడే… హాలాహలము భరించినప్పుడే అమృతమొచ్చింది… దైవత్వమ్మును తెచ్చింది ……………………………………… ||భారత్ నిలిచింది || గుండుకు గుండెను అడ్డుపెట్టితే దేహముపై లాఠీలు ఆడితే ఉరికొయ్యల ఉయ్యాలలూగితే… అహింసతో నిటలాగ్నిరేపితే స్వతంత్రమొచ్చింది మనకు స్వరాజ్యమొచ్చింది. ……………………………………… ||భారత్ నిలిచింది || యుద్ధపిపాసులు, బద్ధ విరోధులు ప్రజలందరిలో అశాంతి…More

నే….!

నే….! నేను మాట్లాడకపోతే ఈ ప్రపంచం మూగవోతుంది నేను కదలకపోతే ఈ జగం నిశ్చలమవుతుంది నేను వినకపోతే ఈ లోకం వేదన అరణ్యరోదనవుతుంది నేను చూడకపోతే వెలుగు చీకటయిపోతుంది నేను శాసించకపోతే గాలులు స్తంభించిపోతాయి నేను అనంతాన్ని…నేను  దిగ్దిగంతాన్ని          నేను తరంగాన్ని…  నేను కీమ్మీరపు గాలి తెమ్మెరను  నేను రేణువును…  గోపగోపికా  కోపతాప స్వాంతనపు  వేణువును నేను భావాన్ని… పక్ష్యాదుల కిలకిలారావాన్ని నేను జగత్తును… నేనే మహత్తును నేను మరచిపోబడ్డ గతాన్ని…. నేను దద్దరిల్లుతున్న ఉద్యమకారుడి స్వగతాన్ని…More

మన విద్య

మన విద్య అదేమిటో మా తాత తిన్న నేతి వాసన నా మూతి లోనుండి వస్తుందట…  విద్యాధికులందరినీ చూడబోతే భారతీయులలాగే కనబడుతుంటారట …..   స్మశానంలో తిరిగి తిరిగి..  శివుడి కొరకు వెతికినట్టు  విద్య పుట్టిన దేశం లో  మన విలువలు ,వెలుగులు వెతకాలట…   బోధాయనుడెవ్వడో  ఎవడికి కావాలట…  మార్కులొచ్చే “పైథాగరస్”  వస్తే  సరిపోతుందట ….. కణ్వుడు,శుశ్రుతుడు , భరద్వాజ, బ్రహ్మగుప్త,మిహిరుడు , ఆర్యభట్ట.. ..  విద్వాంసుల విజ్ఞాన శాస్తవతంసుల  ఆత్మలన్నీ కలిసి ఇప్పుడు  మళ్లీ మళ్ళి ఆత్మహత్య…More