అంధకారం కావాలి

అంధకారం కావాలి అంధకారం…..ఏ వెలుగులు సోకనట్టి అంధకారంఏ కిరణమూ ప్రసరించనట్టి అంధకారం…సంపూర్ణపు అంధకారం కావాలి.నిబిడాంధకారం కావాలి.…ఏ అలజడికి ఆదరని,ఏ చిరుకాంతులకు చెదరని, సంపూర్ణపు అంధకారం కావాలి మది, ప్రకృతి తో లయించేంత అంధకారంబుద్ధి ఏ రకమైన సంబంధమూ ఏర్పర్చుకోలేని అంధకారం….ఏ భయాలూ దరిచేరని అంధకారం… ఆస్పష్ట రేఖలు, రూపులూ, ధ్వనులూ, కల్పనలు….. అన్నీ అస్తిత్వం కోల్పోయేంతటి అంధకారం కావాలి…. ఏ భావనాత్మక సూర్యుడూఉదయించలేనంత అంధకారం కావాలిఅంధకారం కావాలి ప్రశాంతతను మించినదేదో ఈ అంధకారం లో కావాలి.నిర్భావావరణాని కన్నా…More

మౌనం

శ్వేత కాంతి విడిపోయి హరివిల్లుగా మారినట్టుధ్వానాలను గుదిగుచ్చిన చిరుహారం నా మౌనం అంతర్లీన వాయులీనం నా మౌనంనమక చమకాల ఢమరుకం నా మౌనం ఉగ్ర నరసిహుడి భీకర గర్జన నా మౌనంమన్మధుడిని దగ్ధం చేసిన నిటలాక్షాగ్ని నా మౌనం రాముడి ధనుష్ఠంకారం నా మౌనంగజాననుడి ఘీంకారం నా మౌనం అంతరాళ ప్రయాణపు అంతరంగానికి అందనిదిఊహలకు దొరకకుండా మూర్తీభవించినది నా మౌనం కర్ణభేదినా మౌనం శబ్ధాంబుధినా మౌనం స్వప్నావస్తావధినా మౌనం నిర్వికల్ప స్థితి సారథినా మౌనం భావనల సమాధినా…More

వలసకూలీ

ఆకలెరుగక, దప్పికెరుగక, వలసబాటలో గమ్యమెరుగక… వెక్కిరిస్తూ తరుముకొచ్చే ఓటమిని ఒప్పుకోక… కన్నవారికి అయిన వారికీఉన్న ఊరికి దూరమయ్యి… ఆకలెరుగక, దప్పికెరుగక,వలసబాటలో గమ్యమెరుగక… వెక్కిరిస్తూ తరుముకొచ్చేఓటమిని ఒప్పుకోక… నగర దారిలో కత్తుల దారిలోనడచివచ్చిన బాటసారీ… కండలు కరిగించినా,కొండలు నుసి చేసినా,బండలు పగలేసినా…ఎండలో పనిచేసినా… తిండి దొరకని… నగర వీధులగుండె కరగని…. కఠిన మనసులశిథిల దారుల యంత్ర ఊరిలోఉండలేక…. తిరిగి మండలేక…రక్తమోడుతూవలసపక్షుల వలెఊరిగూటికి తిరిగిచేరుకుంటున్నారా….!! వలస కూలీ కన్నవారికి అయిన వారికీఉన్న ఊరికి దూరమయ్యి… ఆకలెరుగక, దప్పికెరుగక,వలసబాటలో గమ్యమెరుగక… వెక్కిరిస్తూ…More

గుండె కింద తడి

ఆరనివ్వకు…. ఆరనివ్వకు. అగ్నిని ఆరనివ్వకు…  మథనాగ్నిని …. ……………. మేధో బడబాగ్నిని… వస్తుంటాయ్ …. వస్తుంటాయ్ ….  ఉరికి …… ఉరికి కష్టాల్ ….. కష్టాల్ …..   వస్తుంటాయ్ …….వస్తుంటాయ్ ఉబికి… ఉబికి… కన్నీళ్ళ్ ……   కన్నీళ్ళ్ … …. …. పడనీయకు…. పడనీయకు…  అగ్నిపైన పడనియకు …   ఆరనివ్వకు… అగ్నిని…..  మథనాగ్నిని …… ….. మారనివ్వకు….  మారనివ్వకు….. నిన్నే దహించి వేసే కోపాగ్నిలా…  అసహనాగ్నిలా ……….  ……. ఆరనివ్వకు… అగ్నిలో పడి మథనాగ్నిలో పడి ….. ఆరనివ్వకు… నీ గుండె కింద తడి…More

నేను నా మది – 7

రోజుకు పది మెట్లెక్కుతూధరల కోర్కెలుపైకెళ్లిపోతుంటేకళ్లెం వేయకుండాఏం చేస్తున్నావంటూహుంకరించింది మది…..వ్యవస్థీకృతమైనమెట్లలోపరోక్షంగాఉన్నందుకుజవాబు చెప్పలేకనేనుMore

నేను నా మది – 6

అందమయినభావ బిందువులామారిపడతానంటూఆల్చిప్ప లాగానోరు తెరుచుకునిసిద్ధంగాఉండమంది మది…రోజువారీగడబిడల్లోమునిగిపోయిచలనమే లేక నేనుMore

నేను నా మది – 5

శత్రుదేశపుశర పరంపరలారోడ్డు మీద వాహనాలుఅప్పుల వాళ్ళ లాగాదూసుకొస్తుంటేట్రాఫిక్ లో చిక్కుకున్నచిన్నారి లాఉంది మది….ఎలా రక్షించాలోతెలియకకడలి కెరటాల్లాఆపసోపాలుపడుతూ నేనుMore

నేను నా మది – 4

ఆర్తులరక్షించమనిధర్మాచరణకుఆయుధంపట్టుకోమంటూఊగిపోతుంటుంది మది…సంసార లంపటం లోమునిగిపోతూకదలక మెదలక నేను.More

నేను నా మది – 3

పుడమికి పచ్చని చీర కట్టేందుకు ఆరాటపడుతున్న జీవుల కష్టం తో మమేకమయ్యేందుకు ఉబలాటపడుతోంది మది….భౌతిక పరిస్థితుల్లోపడి కొట్టుకుంటూచేతలు రాక నేను….More

నేను నా మది -2

కవిత ఒకటిమిత్రుల మధ్య చప్పట్ల రెక్కలతో ఎగురుతున్నప్పుడునీలాల నింగి లో మేఘాల మధ్య ఆడుతోంది మది…..నిశ్శబ్ద సాక్షి  లా నిర్వేదపు నవ్వు లా  నేను.More