మా తాత అసురుడు అనే వాదన – ఒక వివరణ

Veleti Srinivasu గారి ఫేస్ బుక్ వాల్ నుండి…. ఒకడు మైషాశురుడు మా తాత అంటాడు… ఇంకొకడు. నరకుడు మా బాబాయి అంటు తద్దినానికి సిద్దమౌతాడు… మరొకడు రావణుడు మా బావ అంటూ కర్మలు మొదలెడతారు…. ఇంకొకడు బలిచక్రవర్తి   కి నేను తోడల్లుడిని అంటూ బావురు మంటారు… ఇంకో దద్దమ్మ భశ్మాసురుడికి నేను స్వయాన వేలువిడిచిన సన్యాసిని అంటారు… చరిత్ర చదవండి రా ……. మీ పిండం పిచుకలు మేయ చరిత్ర అంటే ఎవడో రాసే రొంపి కాదురా నాయినా…..భారతీయ వైదిక సాహిత్యం తో పాటు…పురాజీవ…More