జతిన్ బాఘా

జతిన్ బాఘా భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం లో అద్భుత పోరాట పటిమను చూపించి ప్రాణత్యాగం చేసిన మహనీయుడు,
దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియాలనే ఈ ప్రయత్నం…..More

ఉద్ధం సింగ్

దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి, నిజమైన దేశభక్తుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియజేయాలని ఈ ప్రయత్నం…..More

దయలేని గడియారం

సాంకేతికతతో తనను తాను బంధించుకున్న మానవుడికి, సంపాదన కోర్కెలతో తనను తాను ఉరి వేసుకుంటున్న మానవుడికి, కాలం అనే గడియారం లో ఎలా ఇరుక్కు పోయాడో తెలియడం లేదు… More

ఉద్యమ బోధన

ఎన్నినాళ్ళు, ఎన్నిఏళ్ళీ బానిసత్వపు వారసత్వం….. దించిన తల ఎత్తకుంటే మదిలో నిప్పులు మండకుంటే….. అడుగు ముందుకు వేయకుంటే…… తొలగిపోదీ కర్కశత్వం…….. … మొహం నిండా నవ్వు పంచి ఆయుధాన్ని వెనక దాచి సరిహద్దు కావల వాడక్కడ వాడుచూపిన మాయలొ పడి వాడువేసే వేటుకోసం తలలు వంచి మనమిక్కడ…… .. ఈ రాతిరి దాటిపోతే కాంతులేనోయ్ వెలుగులేనోయ్ మెరుపులేనోయ్, జిలుగులేనోయ్,…. అడుగు ముందుకు వేయవోయ్ ఈ గడప దాటి కదలవోయ్….. … నోటికాడి ముద్దలను లాగేసె గద్దలనొదలబోం….. ఇప్పుడిప్పుడే మా రెక్కల…More